15-godzinne warsztaty dla młodzieży

W sobotę 28.10.2017 r. zakończyły się 15-godzinne warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych realizowane w ramach projektu „Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów w społeczności szkolnej” (dofinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego).

Podczas trzeciego i ostatniego dnia warsztatów młodzież pracowała w grupach omawiając i rozwiązując konkretne problemy z życia szkoły. Miała okazję zaznajomić się z przepisami prawa karnego i praktyką ich stosowania w przypadku łamania go przez osoby nieletnie. Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego prowadzącym sprawy karne wzbudziło żywą dyskusję. Sędzia – karnista Łukasz Gawdziński został zasypany pytaniami. DZIĘKUJEMY Panu Sędziemu za pouczające spotkanie.
Na zakończenie zajęć młodzi mediatorzy odebrali certyfikaty udziału w warsztatach projektowych (w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej!). Są gotowi do mediowania wśród rówieśników w swoich szkołach – pomagając tym samym pedagogom i psychologom szkolnym!

DZIĘKUJEMY gorzowskiej młodzieży za aktywny udział w warsztatach. To był bardzo inspirujący czas.

Galeria zdjęć z poprzednich warsztatów oraz lista szkół biorących udział w projekcie: bit.ly/Mediacje_rowiesnicze-14Xbit.ly/Mediacje_rowiesnicze-21X
O projekcie: bit.ly/Mediacje_rowiesnicze

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!