O projekcie

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.

Kto może wnioskować o dotacje:

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.

Kiedy będzie można wnioskować o dotację:

Konkurs na przyznanie mikrodotacji zostanie ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017r.Zapraszamy do udziału w konkursie.
To już teraz odpowiedni moment na tworzenie własnych pomysłów i inicjatyw przez młodzież i na rzecz ludzi młodych.
Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych znajdziecie na naszej stronie. Obserwujcie Nas.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:

O jakie środki można wnioskować?

Maksymalnie do 5 tys. zł.
Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!