Obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W Krzywańcu realizowany był obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pt. „Naucz się pomagać”, mający na celu doskonalenie umiejętności z zakresu technik strażackich i udzielania pierwszej pomocy.

Całość została dofinansowana przez Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!