Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Koordynatora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Koordynatora

do realizacji projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

          

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  Asystenta Koordynatora do realizacji działań przewidzianych w projekcie „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” współfinansowanym ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Asystent Koordynatora zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających prawidłowe wykonanie projektu w tym:

  1. Opracowywanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur itp.
  2. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej projektu (w wersji elektronicznej i papierowej).
  3. Współpracy z Instytucją nadzorującą projekt w zakresie realizacji projektu (bieżące kontakty, udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli).
  4. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie z dokumentacją programową, umową oraz wnioskiem projektowym.
  5. Dokonywanie zakupów w ramach projektu.
  6. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej.
  7. Analiza danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.
  8. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu.

Wymagania niezbędne:

Dodatkowe wymagania:

Wymagane dokumenty:

Liczba miejsc:  1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa –  zlecenie (średnio 80h/m-c)

Wynagrodzenie: 2400 zł brutto/m-c.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta koordynatora projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!