Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. obsługi księgowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. obsługi księgowej

projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  Specjalisty ds. obsługi księgowej projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” współfinansowanego ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Zakres obowiązków:

  1. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych dotyczących operacji finansowych,
  2. Dokonywanie terminowych rozliczeń finansowych,
  3. Prowadzenie ewidencji księgowej,
  4. Prowadzenie zagadnień płacowych,
  5. Rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT, VAT) i ZUS,
  6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
  7. Współpraca przy opracowywaniu projektów planów finansowych projektu.

Wymagania niezbędne:

Dodatkowe wymagania:

Wymagane dokumenty:

Liczba miejsc:  1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa-  zlecenie (średnio 30h/m-c)

Wynagrodzenie: 400 zł brutto/m-c

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi księgowej  projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!