Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. promocji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. promocji

projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  Specjalisty ds. obsługi księgowej projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” współfinansowanego  ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Zakres obowiązków:

  1. Realizacja strategii promocyjnej projektu.
  2. Przygotowanie i prezentowanie informacji na temat projektu.
  3. Współpraca z mediami.
  4. Prowadzenie promocji projektu.
  5. Redagowanie notatek prasowych.
  6. Redagowanie artykułów na stronę internetową.
  7. Zarządzanie treścią merytoryczną materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Wymagania niezbędne:

Dodatkowe wymagania:

Wymagane dokumenty:

Liczba miejsc: 1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa-zlecenie.

Wynagrodzenie: 600 zł brutto/m-c

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji  projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!