Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wlkp.

KONKURS na  organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza konkurs na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” finansowanego ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Zadania punktu konsultacyjnego:

Wymagania:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Konkurs na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!