STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

Dnia 27.10.2017 r. przedstawiciele STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na zaproszenie grupy nieformalnej „BUDOWLANKA”, działającej przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, a także koordynatora projektu, pani mgr inż. Beaty Stoińskiej, mieli zaszczyt uczestniczyć w evencie podsumowującym projektu młodzieży „Przenosimy Narodowy do nas”. Spotkanie stało się doskonałą okazją do tego, by przedstawić założenia i działalność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA młodzieży, która w niektórych przypadkach ma prawo być beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – bowiem część uczestników spotkania i osób realizujących projekt to osoby pełnoletnie, kwalifikujące się do założeń PROW 2014-2020. Celem lokalnej społeczności jest utworzenie innowacyjnego w regionie profesjonalnego skateparku, dlatego też korzystając z obecności na szkoleniu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Drezdenku, a także Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, przedstawiono możliwości rozwoju obszaru poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!